Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Na začiatok treba uviesť, že životné prostredie ako komplex je veľmi náročný, ochrana a tvorba životného prostredia je ešte náročnejšia. Našťastie v dnešnej dobe sa začínajú touto dôležitou oblasťou zaoberať odborníci a je na ňu kladený dostatočný dôraz.

Pre okres Považská Bystrica som sa rozhodol pretože tu žijem od narodenia a býval som vo viacerých častiach mesta, a aj vďaka tomu poznám enviromentálne problémy tejto oblasti. Vo svojej práci sa budem opierať o podložené informácie a budem sa snažiť prispieť i svojou tvorbou.

Mesto Považská Bystrica je v rámci nového územno-právneho členenia Slovenskej republiky od júla 1996 sídlom novoutvoreného okresu Považská Bystrica v Trenčianskom kraji.So svojou rozlohou je jeden z menších okresov Slovenska. Leží v severozápadnej časti republiky, je najsevernejším okresom Trenčianskeho kraja. Severná, asi 8 km dlhá hranica, je zároveň štátnou hranicou s Českou republikou.Rozloha okresu je 473 km².
Hodnotenie (0x):