Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Existuje množstvo foriem násilia a každá z nich predstavuje pre štát a spoločnosť iný rizikový stupeň. Jednou z najnebezpečnejších foriem násilia, ktoré môže otriasť štátnou mocou v základoch a ohroziť tak bezpečnosť jednotlivcov, národov a celých štátov je terorizmus. Termín, ktorý sa dostáva do popredia hlavne v posledných rokoch. Je skloňovaný osobnosťami spoločenského života, odborníkmi z rôznych vedných oblastí ale i laickou verejnosťou. Tak ako pre mnoho iných fenoménov súčasnosti aj pre terorizmus je charakteristická obrovská dynamika vývoja, ktorá je zapríčinená nezastaviteľným vývojom spoločnosti, rozvojom technológii, čoraz hlbšieho poznania sveta a v dôsledku toho sa zvyšujúce možnosti jednotlivcov ale i skupín dostať sa k prostriedkom, ktorými by mohli ohrozovať a vydierať iných. Znepokojenie vyvoláva vo svete skutočnosť, ak určití jednotlivci, či skupiny, ale aj štáty s nedemokratickým režimom vlády vlastnia veľké množstvo konvenčných zbraní, nehovoriac už o zbraniach hromadného ničenia. Použitie týchto zbraní býva zo strany ich majiteľov často veľkým pokušením bez ohľadu na možné následky. Terorizmus je závažným problémom dnešnej doby, pretože je veľmi obtiažne až nemožné zastaviť jednotlivca či jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú zabíjať na základe náhodného výberu.
Hodnotenie (0x):