Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Mentálna retardácia je vrodené alebo v prvých rokoch života získané zaostávanie vo vývoji osobnosti s najväčším postihnutím v oblasti intelektu. Charakter poruchy je globálny, to znamená, že sú postihnuté viac alebo menej všetky psychické funkcie. J.Kafka a kol.,1993

Slovo „retardácia“ znamená zdržanie, oneskorenie, spomalenie, čo je atribútom vývinovej poruchy pri mentálnej retardácii. Vo všeobecnosti sa mentálna retardácia chápe ako narušenie ontogenetického vývinu v oblasti intelektových funkcií, učenia a v sociálnom vývine. Všeobecne sa kladie dôraz na podpriemerný vývin všeobecnej inteligencie, pričom inteligenčný kvocient sa v súvislosti s mentálnou retardáciou nechápe ako už nemenné a dané, ale len ako vyjadrenie aktuálneho stavu inteligencie. Ide o dynamický proces, ktorý môže byť mnohými vnútornými i vonkajšími faktormi modifikovaný. Zastúpenie mentálne retardovaných osôb v populácii je 3-4%.
Hodnotenie (0x):