Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Analýza postavenia podniku na trhu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Výsledky analýzy postavenia podniku na trhu (medzipodnikového porovnávania) sú podkladom pre:
Objektivizáciu posúdenia úrovne podniku
Zistenie postavenia podniku vo väčšom súbore podnikateľských subjektov
Odhad rezerv v činnosti podniku voči konkurentom
Odhad možnosti zlepšenia činnosti podniku v budúcnosti

Strategické plánovanie rozvoja podniku
Predpokladom úspešnej realizácie analýzy postavenia podniku na trhu je taktiež :
» zabezpečenie porovnateľnosti porovnávaných podnikov
» voľba správnych ukazovateľov pre hodnotenie jeho činnosti
» voľba vhodných metód analýzy postavenia podniku na trhu
Hodnotenie (0x):