Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Napriek tomu, že rok 1989 bol koncom obdobia existencie centrálene riadeného hospodárstva na Slovensku a začiatkom obdobia budovania trhovej ekonomiky vyznačujúcej sa vysokou dynamikou zmien celého radu faktorov ovplyvňujúcich situáciu na trhu, ako najvyššej riadiacej sily ekonomiky, ostáva plánovanie východiskovou funkciou pre výkon ostatných funkcií manažmentu.
Osobitné postavenie v sústave podnikových plánov má podnikateľský plán. Podnikateľský plán nie je len vnútorným dokumentom podniku poskytujúcim informácie o súčasnom stave, cieľoch podniku, stratégiách ich dosiahnutia a podnikovom okolí, ale taktiež významným nástrojom pri získavaní zdrojov financovania podniku.
Napriek tomu, že malé a stredné podniky majú nezastupiteľnú úlohu v národnom hospodárstve, trpia práve tieto podnikakateľské subjekty najväčším nedostatkom kapitálu. Jednou z inštitúcií, ktorá pomáha malým a stredným podnikom okrem iného aj v oblasti získavania kapitálového vybavenia je Business and Innovation Centre (BIC, spol. s r.o.).
Hodnotenie (0x):