Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Príručka pre jazyk C

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Príručka je rozdelená do 19 lekcií, ktoré nasledujú za sebou v postupnosti, v akej sa program kalkulátor implementuje. Na rozdiel od bežných učebníc jazyka C sa hned' na začiatku (11. lekcia) zoznámite s funkciami, ktoré sú základným stavebným kameňom jazyka C, a ktorých poznanie vám dovolí od počiatku vytvárať program kalkulátor ako program skladajúci sa z postupnosti programovacích príkladov.
V d'alších lekciách sa oboznámite s riadiacimi konštrukciami jazyka C, ako sú napr. príkaz vetvenia a s ním súvisiace Booleovské výrazy, iteračné príkazy, tj. cykly a rekurzívne funkcie. Po zoznámení sa s riadiacimi príkazmi jazyka C sa naučíte používať zložitejšie údajové štruktúry, ako sú napr. polia alebo reťazce, a pokročilejšie techniky programovania, ako sú napr. smerníky a ich využitie pri volaní odkazom, vzťah medzi smerníkmi a poliami, direktívy preprocesora a pod.
Pri vytváraní lexikálneho a syntaktického analyzátora s vyhodnocovaním matematických výrazov sa oboznámite s vymenovaným typom v jazyku C, ktorý vám umožní reprezentovať matematické výrazy pomocou symbolov. Nakoniec sa naučíte pracovať aj so súbormi, ktoré poslúžia používateľovi programu kalkulátor na to, aby mohol zadávať vstupné matematické výrazy priamo zo súboru.
Hodnotenie (0x):