Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Stavba počítačov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Predložený učebný text, určený pre študentov IV. ročníka FEI, ktorých odborný záujem sa orientuje na technické prostriedky výpočtových systémov a informatiky, predstavuje náplň prednášok predmetu "Stavba počítačov". Návrh technických prostriedkov počítača prechádza troma etapami. Prvou z nich je návrh architektúry počítača, ktorá definuje jeho funkcie, vlastnosti, správanie sa a špecifikáciu jeho vstupov a výstupov a prípadne i na abstraktnej úrovni jeho štruktúru. Druhou etapou je logický návrh, ktorý reprezentuje konkretizáciu štruktúry počítača na úrovni funkčných blokov a logických schém, ich vzájomné prepojenie a spôsob spracovania informácií v tejto štruktúre. Tret'ou etapou je obvodový návrh počítača zameraný na výber najvhodnejších elektronických prvkov vyplývajúcich z logického návrhu, ich usporiadania vzájomného prepojenia, montáže, riešenia napájania, spoľahlivosti a dosiahnutie požadovaných technicko-ekonomických parametrov.
Hodnotenie (0x):