Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Metodológia a metódy sociálneho výskumu - prednášky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Hospodárske organizácie predstavujú zložitý systém nielen ekonomických, technologických, ale aj sociálnych vzťahov. Sociálne vzťahy, ktoré existujú na jednotlivých úrovniach hospodárskej organizácie a zároveň aj medzi týmito úrovňami, predstavujú špecifickú oblasť sociálneho života ľudí. Sociálny život hospodárskej organizácie má určité spoločné črty so sociálnym životom v rodine, škole, obci (odtiaľ si ľudia prinášajú určité sociálne zručnosti do hospodárskej organizácie) atď., ale zároveň je špecifický. Jeho špecifickosť spočíva v tom, že sa vyvíja medzi ľuďmi, ktorí vstupujú do hospodárskej organizácie s určitými subjektívnymi očakávaniami (zabezpečenie finančných prostriedkov, realizácia svojich schopnosti, uspokojenie potrieb sociálneho kontaktu atď.)
Efektívne riadenie sociálnych vzťahov v hospodárskej organizácii, ktoré je založené na ich poznaní a na poznatkoch, ako je možné riadiť tieto vzťahy, prispieva k efektívnemu fungovaniu celého systému tejto organizácie. Nie sú zriedkavé prípady, keď práve narušenie sociálnych vzťahov v podniku malo negatívny dopad na jeho ďalšie aktivity. Uvedená špecifikácia je práve jeden z dôvodov, prečo venujeme pozornosť tejto oblasti poznania aj v samostatnom predmete. Je zrejmé, že schopný manager musí zvládnuť veľa z toho čo bolo ešte v nedávnej minulosti doménou sociálnych výskumníkov.
Hodnotenie (0x):