Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Regionálna veda, teoretické východiská, predmet skúmania

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Regionálna veda skúma otázky: čo?, kde?, prečo?
(Napr. Aké výrobky je výhodné vyrábať v jednotlivých oblastiach? Kde je výhodné lokalizovať podnik? Prečo sa PSA rozhodol založiť svoj závod v Trnave a aký vplyv to bude mať na región? Prečo je HDP na obyvateľa bratislavského kraja 2,5 krát vyššia ako HDP na obyvateľa prešovského kraja?...)

Regionálna veda rovnako ako ekonómia využíva 2 prístupy:
• Mikroprístup - identifikácia faktorov, ktoré vplývajú na výrobné náklady a zisk. Skúma správanie sa individuálnych jednotiek, ktoré tvoria väčšie skupiny napr. z pohľadu firmy na sektor.
• Makroprístup - analýza a docielenie priestorovo vyváženého sociálno ekonomického rastu. Skúma komplex jednotiek a ich vzťahov ako sú susedstvo, profesijné skupiny pracovníkov, mestá, priemyselné odvetvia a regióny.
Hodnotenie (0x):