Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Pediatrické kurikulum

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Kurikulum poskytuje pomoc pri plánovaní výučby tým, že predstavuje odporúčania na vymedzenie "jadra" pediatrických vedomostí, schopností a prístupov, ktoré majú základný význam pre všeobecných lekárov. Uvedený materiál dopĺňa aj krátky popis bežných situácií, ktoré sa vyskytujú v praxi praktického lekára pre deti a dorast. Situácie sú úmyselne načrtnuté stručne a majú slúžiť najmä ako spúšťací moment pre ďalšiu analýzu a spoločnú diskusiu. Klinické problémy sú podané takým spôsobom, aby vyvolali diskusiu o diagnostike, diferenciálnej diagnostike a postupe pri vyšetrovaní či terapii. Asistenti ich môžu dopĺňať podľa potreby aj o ďalšie údaje. Pre výučbu sa môže použiť celý súbor klinických problémov alebo len niektoré z nich. Pre študentov môžu byť užitočné pri individuálnej príprave na stáže či na skúšku z pediatrie. Pedagógovia ich môžu použiť na stimuláciu diskusie počas stáží a tiež ako doplnok pri vysvetľovaní praktických diagnostických a terapeutických postupov.
Hodnotenie (0x):