Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí. (veda o voľbe)
- slovo gréckeho pôvodu
oikos - dom, hospodárstvo
nomos - pravidlo, zákon

Postavenie ekonómie v systéme vied:
Ekonomická teória - skúma a vysvetľuje základné ekonomické kategórie.
Hospodárske dejiny - skúma hospodárske procesy v čase, popisuje a interpretuje ich pomocou poznatkov ekonomickej teórie.
Dejiny ekonomických teórií - zaoberajú sa vývojom ekonómie z historického vývoja.
Teória hospodárskej politiky - analyzuje ciele a nástroje hospodárskej politiky.
Hodnotenie (0x):