Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Význam biomechaniky vo forenznej antropológii

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Práca ponúka stručný prehľad o biomechanike, jej vývoji a využití vo forenznej oblasti. Definuje tento pojem a stručne sa vyjadruje k etapám vývoja biomechaniky. Súčasná etapa biomechaniky vo forenznej oblasti je chápaná ako samostatný odbor- forenzná biomechanika. Ďalšia kapitola ponúka prehľad jednotlivých biomechanických aplikácií vo forenznej oblasti.
Nosná časť práce zahŕňa poznatky o trasologických stopách, ktorými sa zaoberá trasológia ako odbor kriminalistickej techniky. Súčasťou kapitoly trasológických stôp sú aj niektoré základné fakty o nohe a informácie o jej deformitách a klenbe. V rámci aplikácie biomechnického obsahu trasologických stôp pojednáva práca o vybraných geometrických znakoch skúmaných po zaistení trasologickej stopy.
Práca zahŕňa aj poznatky o problematike plantogramu a niektorých jeho metódach merania, kde kombinovaným použitím dvoch a viacerých metód sa zvyšuje úspešnosť identifikácie plantogramu. Jedinečnosť plantogramu bola dokázaná aj v prípade stôp monozygotných dvojičiek, kde sa potvrdili morfologické rozdiely v určitých oblastiach plantogramu.
Hodnotenie (0x):