Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Úvod do komunikácie v manažmente

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Komunikácia je v literatúre vymedzená ako základná forma sociálnej interakcie medzi ľuďmi, ako výsledok a súčasť určitých konkrétnych vzťahov medzi ľuďmi a zároveň ako východisko ich tvorby, rozvoja alebo ich prípadného zániku. V odbornej a vedeckej literatúre je komunikácia všeobecne vymedzená ako kontakt medzi ľuďmi, ktorého obsahom je výmena informácií. Samotná komunikačná schopnosť je chápaná ako schopnosť a zručnosť odovzdávať, spracúvať, sprostredkúvať a prijímať určité znamenia, signály a informácie.
Hodnotenie (0x):