Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Ekonómia - vypracované otázky spracované do ťaháku

Skryť detaily | Obľúbený
 • Kvalita:87,7 %
 • Typ:Ťahák
 • Kategória:Ekonomika
 • Podkategória:Ekonómia
 • Predmet:Ekonómia
 • Ročník:1. ročník
 • Rozsah A4:6 strán
 • Zobrazené:591 x
 • Stiahnuté:4 x
 • Veľkosť:0,1 MB
 • Formát a prípona:MS Office Word (.doc)
 • Jazyk:slovenský
 • ID projektu:10873
 • Posledna úprava:17.06.2019
Náhľady Náhľady
Manažérske funkcie resp. činnosti, aktivity sú typické úlohy, ktoré vedúci pracovník vykonáva v procese svojej riadiacej práce. Poslaním manažmentu je dosahovanie cieľov danej organizácie, čo zabezpečuje vzájomným súladom manažérskych funkcií. Najjednoduchšia klasifikácia od H. Koontza a C. Ó. Donnella: podľa ktorých sa manažérske funkcie členia na: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a personálna práca, kontrola. Plánovanie: proces, v ktorom manažér formuluje cieľ a cesty na jeho dosiahnutie. Organizovanie: vymedzenie, stanovenie a zabezpečenie činností a vzájomných vzťahov ľudí i kolektívov pri plnení určitých zámerov a úloh. Je to určovanie nosičov štruktúry a regulovanie ich vzájomných vzťahov. Formy zabezpečovania týchto úloh organizovania sú organizačné štruktúry. Vedenie ľudí: je pokladané za základnú náplň interpretuje ako schopnosť viesť ,usmerňovať, stimulovať a motivovať svojich spolupracovníkov ku kvalitnému plneniu vytýčených cieľov. Neoddeliteľnou súčasťou vedenia ľudí je aj ich koordinácia. Pod ňou rozumieme odsúhlasenia a harmonizáciu jednaní členov organizácie, ako aj príprava deľby práce na vytváraných pracovných miestach s ohľadom na ciele a účel organizácie.
Hodnotenie (0x):