Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Postoje k homosexualite, homosexuálovia v role rodičov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V teoretickej časti uvádzame výskumy o homosexuálnych rodinách. Jednotlivé mýty sú vyvrátené ako neopodstatnené na základe výsledkov empirických výskumov. Taktiež mapujeme spoločenské postoje k homosexuálom a homosexuálnym rodinám. Vo výskumnej časti prinášame výsledky dotazníkového prieskumu na vzorke 48 respondentov z psychologickej praxe. Ukázalo, sa že väčšina má nedostatok informácii o homosexuálnych rodinách. V celkovom pohľade vyjadrili respondenti pozitívne názory ako na homosexualitu a homosexuálov, tak aj na homosexuálne rodiny. Avšak ukázalo sa, že homosexuálne rodiny sú pre časť respondentov menej prijateľnejšie ako samotní homosexuáli, a že väčšina súhlasí s mýtom o problémoch detí s pohlavnou identitou, a s mýtom o problémoch týchto detí v rovesníckych vzťahoch.
Hodnotenie (0x):