Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Človeka vo vzťahu k životnému prostrediu, ktoré ho obklopuje nemožno stavať len do pozície pozorovateľa. Má totiž mnoho možností, aby prispel k ochrane všetkých hodnôt, ktoré vytvorila príroda, alebo on sám a ľudstvo dokázalo zachovať. Musí ich však využiť, aby svojou troškou pomohol naprávať škody spôsobené neuváženými činmi v minulosti, odstrániť javy, ktoré spôsobil svojej zatial jedinej možnosti existencie - Zemi.

Prioritami i naďalej zostáva znižovanie znečistenia ovzdušia, vôd, pôdy, zabezpečenie ochrany ohrozených organizmov, ale aj ostatných prvkov biologickej i krajinnej diverzity, odstraňovanie takých environmentálnych rizikových faktorov, ako hluk, žiarenie, vytvorenie podmienok pre biologickú bezpečnosť v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami. Osobitnou kapitolou je odpadové hospodárstvo, regulované novým zákonom o odpadoch. Treba mať na zreteli, že nie všetky pozitívne zmeny sa prejavia okamžite. Musíme však pokračovať v trende náprav v minulosti spôsobených škôd a v ďalšom rozvoji našej spoločnosti tak, aby sme neohrozili podmienky zdravého života generácií.
Hodnotenie (0x):