Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Každá spoločnosť alebo organizácia je súčasťou trhového prostredia, ktoré výrazne vplýva na jej fungovanie, vývoj a tiež pozíciu na trhu. Preto každá organizácia musí kontrolovať všetky zmeny v tomto prostredí a adekvátne na nich aj reagovať. Sledovať situáciu na trhu je potrebné pre úspešné presadenie, ale aj udržanie sa firmy, či už ide o ponuku služieb alebo tovarov. Je dôležité, aby sme zákazníka nielen oslovili, ale aj splnili jeho požiadavky a očakávania, čím získame jeho dôveru. Dôležitá však nieje len ponuka, ale aj dobre stanové ciele a stratégia podniku, ktorou sa snaží dosiahnuť požadované výsledky na trhu.

V svojej práci som sa zamerala na presadenie spoločnosti MINOX a.s., Poprad na nových trhoch. Spoločnosť má už na domácom trhu stabilnú pozíciu a dobré meno, a preto má snahu o rozšírenie svojej činnosti aj na zahraničných trhoch.

Cieľom môjho podnikateľského projektu bolo zistiť silné a slabé stránky, možností a hrozby, ktoré jej ponúkajú zahraničné trhy, na ktorých by sa chcela presadiť. Spoločnosť uvažuje o vstupe na nový, pre ňu nepoznaný trh, ktorý preverí schopnosti, ale aj možnosti pôsobenia firmy v danom trhovom prostredí, jeho snahou je uplatniť sa na Českom trhu s ponukou stavebných prác.
Hodnotenie (0x):