Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Seminárna práca na tému Slovenské národné povstanie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Hlavným cieľom mojej seminárnej práce bolo oboznámiť čitateľa s problematikou Slovenského Národného Povstania a následného oslobodzovacieho procesu. Zamerala som sa predovšetkým na vrcholné obdobie Druhej svetovej vojny a oslobodzovací proces na území Slovenska.

Pre lepšie predstavenie situácie a podmienok, ktoré Slovenské národné povstanie a oslobodenie sprevádzali, som v skratke spomenula aj spoločenské pomery pred začatím povstania, východiská povstania na našom území aj mimo neho. Venovala som sa aj problematike vypuknutia povstania a spomenula najdôležitejšie operácie, divízie a osobnosti, ktoré sa v súvislosti s povstaním zapísali do dejín ako hrdinovia národa, ale spomenula som aj tých, ktorý viac uškodili ako pomohli.

Keďže hlavným cieľom mojej seminárnej práce je Slovenské národné povstanie a oslobodzovací proces v záverečnej fáze vojny, snažila som sa detailne, za použitia rôznych dokumentov rozobrať najmä túto problematiku a všetky okolnosti, ktoré toto obdobie sprevádzali.

Informácií o Slovenskom národnom povstaní je v súčasnosti pomerne veľa. Nie všetky sú však podložené, dokumenty sú mnohokrát falšované, informácie skreslené a subjektívne, dokonca v niektorých prípadoch sa dva rozličné zdroje navzájom vylučujú. Preto som sa pokúsila každú informáciu podložiť viacerými dokumentmi, faktami alebo inými dostupnými zdrojmi.

Téma mojej seminárnej práce je veľmi obšírna a zdroje sú nevyčerpateľné a preto nie je možné spomenúť všetko. Pokúsila som sa však zamerať sa a podrobne rozobrať všetky udalosti, ktoré nám Slovenské národné povstanie, hlavne jeho záverečná fáza spoločne s oslobodením priniesli a ktoré vo vysokej miere ovplyvnili naše dejiny.
Hodnotenie (0x):