Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Ako formovať firemnú kultúru

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Vidina úspechu je jedným z najmocnejších motivačných činiteľov provokujúcich človeka v činnosti. Problematika firemnej kultúry a jej ukotvenie v praxi je preto dôležitým schodíkom na ceste k úspechu. Firemná kultúra zohráva významnú úlohu v imidžu firmy i v budovaní schopností riešiť problémy a reagovať na meniace sa podmienky v externom prostredí.

Základným cieľom každej firmy je dosiahnuť úspech a prosperitu. Firemná kultúra je neoddeliteľnou súčasťou identity organizácie. Priamy dopad jej kvality na efektivitu fungovania a ekonomické výsledky firmy dnes už ťažko spochybňovať. Pre mnohých manažérov je formovanie firemnej kultúry niečo, čo by radi ovplyvnili, nevedia však, odkiaľ začať, a preto často ani nezačnú. Začať sa dá rôznymi spôsobmi, napríklad od seba. Identitu firmy okrem fyzického produktu, s ktorým prichádza na trh, vtláčajú predovšetkým ľudia, ktorí ju tvoria. Vôbec preto nemôže byť na škodu, ak vrcholový manažér alebo skupina manažérov jasne formuluje to, akú firemnú kultúru považuje za vhodnú pre úspešné napredovanie svojej organizácie. Od seba sa dá tiež začať tak, že manažéri vo vedení firmy zosúladia štýl vedenia ľudí a tým, že postupne vedú zamestnancov k istému štýlu správania sa voči zákazníkom.
Hodnotenie (0x):