Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom mojej práce je vykonať komplexnú analýzu vstupu japonského výrobcu na ma-ďarský trh. Pri zohľadnení všetkých aspektov trhu budem analyzovať podmienky vstupu na trh. Podotýkam, že určité časti práce nezodpovedajú úplne realite, keďže som sa k nim nemohol dopracovať. Pri týchto častiach som sa snažil použiť sekundárne zdroje informácií.

Pri vstupe na nové trhy, každá spoločnosť uvažuje nad viacerými alternatívami. OLYMPUS je v súčasnosti zastúpená takmer v každom štáte na svete, avšak vo väčšine krajín len obchodnými zastúpeniami. Každý kontinent má jednu riadiacu a zásobovaciu základňu, väčšinou s výhodným geopolitickým umiestnením, ktorá riadi obchodné a marketingové akti-vity. Pričom zahraničné pobočky v prevažnej miere len vykonávajú programy zhora.

Pevne verím, že moja práca vyhovie tak formálnym ako aj obsahovým požiadavkám, a pritom sa podarí zoznámiť čitateľa s touto obrovskou korporáciou.
Hodnotenie (0x):