Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Prednášky z predmetu Distribučný systém a logistika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Pojem a funkcie distribúcie
1.1.Termín distribúcie

• Znamená rozdeľovať, prideľovať a rozvážať tovar, tovar ako z výroby cestou veľkoobchodu a maloobchodu k spotrebiteľovi
• Distribúciou rozumieme vytvorenie a riadenie prevodu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi
• Distribúcia je súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov spotrebiteľa.
• V roku 1949 medzinárodná obchodná komora spresňuje, že rozdeľovanie štádium, ktoré nasleduje po procese výroby a to od chvíle keď sa výrobok dostane do obehu až do okamihu keď sa dostane ku konečnému spotrebiteľovi.
Hodnotenie (0x):