Registrácia | Prihlásiť

Analýza: Analýza rečníckeho prejavu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Vybrala som si príhovor pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča na slávnostnej svätej omši pri príležitosti štátneho sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda ( Nitra, 5.7.2008) . Tento prejav je pomerne krátky, jeho rozsah je necelá strana. Avšak, čo sa týka jeho obsahu, zdal sa mi dosť bohatý na štylizáciu a jazykové prostriedky, podľa ktorých sa dá dobre spraviť úloha, ktorá nám bola zadaná. Túto reč rozdelím na menšie časti, respektíve odseky a následne ich rozoberiem.

To, čo sa rodí na strome poznania, sú ľudské skutky. A ako zdôrazňoval pápež Hadrián II. - viera bez skutkov je mŕtva.

Začiatok rečníckeho prejavu býva väčšinou najťažší, pretože práve prvými vetami musíme zaujať poslucháča. Autor na prilákanie pozornosti, ešte pred oslovením samotných poslucháčov, uviedol myšlienku, ktorá akoby bola mottom celého prejavu, a následne spomenul citát pápeža Hadriána II. ( „Viera bez skutkov je mŕtva.“ ). Strom poznania- metafora - predstavuje ľudskú múdrosť, vedomosti, inteligenciu a to čo sa z nej rodí sú skutky. Čiže rozumné konanie, činy.
Ľudské skutky - epiteton constans
Hodnotenie (0x):