Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Firmu robia úspešnou úspešní ľudia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom seminárnej práce je charakterizovať manažment, jeho úlohy, vedenie ľudí, motiváciu, komunikáciu a vzdelávanie zamestnancov, ktoré tvoria subsystém riadiaceho procesu. Zaoberám sa podsatou vedenia a základnými funkcie riadenia ako je plánovanie, organizovanie, personalistika, vedenie a kontrola.
Práca je rozčlenená na tri kapitoly, v ktorých postupne rozoberám pojmy spojené s jej obsahom. V prvej kapitole charakterizujem manažment a tri skupiny úloh, ktoré vyplývajú zo základných manažérskych škôl a základných prístupov k manažmentu. V druhej kapitole rozoberám podstatu vedenia ľudí a funkcie, ktoré májú niekoľko podkapitol. V prvej podkapitole sa venujem najprv tomu, čo vlastne samotná motivácia ľudského správania je, a neskôr aj tomu ako sa prejavuje a využíva v pracovnej oblasti. Komunikačné zručnosti sú jedným zo základných predpokladov nielen úspechov v zamestnaní, ale aj dobrých vzťahov na pracovisku. Na základe týchto skutoností opíšem ich podstatu a dôležitosť, pretože v komunikačnom procese zohrávajú významnú úlohu. Cieľom tretej kapitoly je charakterizovať podnikové vzdelávanie vo všeobecnosti. V závere sa budeme venovať výhodám vzdelávania zamestnancov a ich problémom.
Hodnotenie (0x):