Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Súčasným trendom je prechod podnikov od funkčného usporiadania na procesné. Procesný pohľad chápe organizáciu ako súbor procesov, ktoré prekračujú jednotlivé organizačné jednotky v podniku a dodávajú svoje výstupy externému, či internému zákazníkovi. Procesný prístup je chápaný ako kľúčový nástroj pre neustále zlepšovanie firemných procesov. Zavedenie procesného riadenia so sebou prináša množstvo zmien, ktorých výsledkom by malo byť získanie väčšej konkurencieschopnosti, dosahovanie vyššej produktivity a efektívnosti firiem. Implementácia týchto zmien však vyžaduje dôkladné porozumenie princípom procesného riadenia.

Téma tejto diplomovej práce je prechod od funkčného riadenia k procesnému. Pri spracovávaní mojej práce budem spolupracovať so spoločnosťou Jitona, a.s., ktorá plánuje prechod na procesné riadenie.
Hodnotenie (0x):