Registrácia | Prihlásiť

Referát: Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Úvod

Vodcovstvo je odlišné od manažmentu, ale nie pre bežne známe dôvody. Nemá to nič spoločné s charizmou alebo špeciálnymi povahovými črtami. Vodcovstvo a manažment sú dva rozdielne avšak komplementárne systémy konania. Manažment je zameraný na zvládnutie komplexnosti. Jeho praktiky a procesy sú prevažne odpoveďou na výskyt veľkých a komplexných organizácií v 20. storočí. Vodcovstvo je naopak zamerané na zvládnutie zmeny. Je to jeden z dôvodov, prečo sa stalo tak dôležité v podnikaní v posledných rokoch, ktoré je charakterizované zvýšenou konkurencieschopnosťou a väčšou rozkolísanosťou. Mnohé spoločností sú premanažované a pritom nedostatočne vedené. Potrebujú rozvíjať svoje vodcovské kapacity. Úspešné korporácie nečakajú kým prídu vodcovia, ale aktívne hľadajú ľudí s vodcovským potenciálom. Pri zlepšovaní svojej vodcovskej schopnosti by spoločnosti nemali zabúdať, že silné vodcovstvo a slabý manažment nie je lepšou alternatívou. Skutočnou zmenou je kombinácia silného vodcovstva a silného manažmentu a využitie jedného na zlepšenie druhého. Pozícia manažéra teda ešte nie je zárukou vodcovstva. To, že je niekto vo vedúcej funkcii, znamená iba to, že má určité povinnosti. Byť vodcom, a nie len manažérom, je pozícia, ktorú podriadení uznávajú. Získanie dôvery vyžaduje úsilie, ktoré prekračuje úsilie typického manažéra. Ale vyplatí sa. Akonáhle je vodcovstvo uznané, pracovné výsledky a osobné vzťahy vykážu podstatné zlepšenie.
Hodnotenie (0x):