Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom diplomovej práce bolo objasniť správanie a rozhodovanie spotrebiteľov, charakterizovať trh starobného dôchodkového sporenia na Slovensku a na základe prieskumu určiť, podľa ktorých faktorov sa sporitelia rozhodli pre konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Zároveň v závislosti od výsledkov navrhnúť opatrenia pre spoločnosť ING, vďaka ktorým by získala na trhu starobného dôchodkového sporenia konkurenčnú prevahu, udržala si existujúcich klientov a získala nových. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 11 obrázkov, 16 grafov, 18 tabuliek a 6 príloh. Prvá kapitola je venovaná charakteristike, modelom, faktorom a trendom spotrebiteľského správania, potrebám a hodnotám spotrebiteľov, ich vnímaniu vlastnostní produktov a nákupnému rozhodovaniu. V ďalšej časti sa charakterizuje reforma dôchodkového systému a jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti. Autorka sa zameriava na finančnú skupinu ING na Slovensku a konkrétne na ING dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a.s., jej činnosť a dôchodkové fondy. Záverečná kapitola je venovaná prieskumu rozhodnutí mladých ľudí pri vstupe do starobného dôchodkového sporenia, analýze faktorov ovplyvňujúcich ich rozhodnutia, určeniu informačných zdrojov a spokojnosti s vybranou spoločnosťou. Výsledky prieskumu, dôležité z hľadiska ING poukazujú okrem silných stránok aj na slabé stránky spoločnosti, riešením ktorých je zníženie poplatkov, častejšie bezplatné zasielanie výpisu z účtu, väčšia mediálna kampaň či intenzívnejšie informovanie sporiteľov o výnosoch.
Hodnotenie (0x):