Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Trhová ekonomika a globalizácia trhu má za následok stále silnejšiu konkurenciu. Podniky sa musia snažiť o to, aby ich konkurencia nevytlačila z daného trhu. V súčasnosti si veľa slovenských podnikov uvedomuje, že ak chcú na trhu uspieť, musia prejsť mnohými zmenami. Tieto zmeny sa však nedajú realizovať v krátkom časovom horizonte, ale nastokrát predstavujú dlhšie časové obdobia. Podniky preto radšej vychádzajú už zo zaužívaných možností a postupov, ktoré majú k dispozícií a nevyužívajú efektívne metódy strategického manažmentu na zvýšenie výkonnosti svojich podnikov.

Cieľom bakalárskej práce je priblíženie problematiky strategického manažmentu a využívanie jeho vybraných metód v Slovenskej republike a v krajinách Európskej únie. Poznatky vyplývajúce z práce poukazujú na to, že strategický manažment je proces, ktorým vrcholový manažment určuje dlhodobé smery vývoja a činnosti organizácie prostredníctvom vhodne formulovanej stratégie.
Hodnotenie (0x):