Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Formovanie štátnych hraníc SR v období rokov 1918 - 1945

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
ÚVOD
Obdobie medzi rokmi 1918-1945 bolo dlhé a zložité obdobie pre celý svet a rovnako pre obyvateľov nášho územia. Prvá svetová vojna (1914-1918), mierová konferencia v Paríži (1919-1920), Mníchovská dohoda(1938), Viedenská arbitráž (1938) a ďalšie zmeny výraznou mierou vplývali na formovanie územia Slovenskej republiky. Riešenie nových štátoprávnych pomerov povojnovej Európy, vyvolané dôsledkami rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie, aktualizovalo problém určenia územia a vytýčenia hraníc nástupníckych štátov. Návrhy projektov hraníc, vrátane československých, predstavovali výslednicu úpornej konfrontácie neraz protikladných politických tendencií a prúdov v celkovom kontexte s európskym vývojom.
Hodnotenie (0x):