Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Významnou črtou súčasných medzinárodných vzťahov je rýchly rozvoj a narastanie úlohy medzinárodných organizácií. O ich rastúcom význame svedčí ich trvalo sa zvyšujúci počet a rozširujúci sa okruh otázok a problémov, ktorými sa zaoberajú. Prvé medzinárodné organizácie boli len úzko odborne zamerané a začali sa objavovať na začiatku druhej polovice 19. storočia.
Skutočná potreba univerzálnych medzinárodných organizácií vznikla v období, keď sa rozvinul jednotný svetový trh a medzinárodná deľba práce a keď doprava spojila všetky štáty sveta do jedného celku. Zintenzívňujúca sa medzinárodná obchodná a technická spolupráca, ako aj rastúca vzájomná závislosť nútili štáty k tomu, aby úzko a dlhodobo spolupracovali v rôznych oblastiach svojej činnosti. Ku vzniku a rozvoju medzinárodných organizácií dochádzalo v dôsledku stále častejších a pravidelnejších mnohostranných rokovaní medzi štátmi o rastúcom okruhu otázok spoločného záujmu, ktoré si vyžadovali riešenie na medzinárodnej úrovni. Táto skutočnosť bezprostredne viedla k vzniku nových foriem vzťahov a spolupráce, ktoré sa vyznačovali zriaďovaním spoločných inštitúcií trvalého charakteru, na základe ustanovujúcej medzinárodnej zmluvy.
...
Hodnotenie (0x):