Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Podnikové financie - rozdelenie a charakteristika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Financie - ekonom, hodnotové vzťahy, kt majú formu peňažných operácií, prostr kt sa tvorí, rozdeľuje a používa peňažná masa - množstvo peňazí v podniku 2 atribúty trhových vzťahov:
- tovarová výroba a trh tov,
- peniaze ( sú nositelia vzťahov).
Fin. veda skúma financie na 3 úrovňach: 1.štát (FaM), 2.Podnik (PF), 3.obyvateľstvo
Peniaze - nositeľ hodnotových vzťahov, kt okrem iného pôsobia ako výmenný ekvivalent či ako miera hodnoty realizov výr, tov, prác a služ
Fond podniku- zjednodušene môžeme povedať, že fond podniku sa sklada z výrobného, tov a peňaž fondu
Pri tvorbe peňažného fondu dochádza k zväčšovaniu aj v iných fondov podniku. Pri rozdeľovaní peň. fondu sa zmenšuje peň. fond aj celkový fond podniku. Používať fond znamená, že ide o nákup energie, strojov, technológie, výstavba budov, stavby.
Model trh ek je char strategickým a dynamickým plánovaním. V rámci marktingu v bohatých krajinách rozlišujeme 3 typy trh. ekonomiky:
agresívny typ - charakterizovaný je politikou nízkych daní,
sociálny typ - char. politikou vysokých daní,
neutrálny typ modelu trh. ekonomiky- využíva nástroje agresívneho a sociálneho typu, pričom všetko závisí od vývoja ekonomiky v tom danom štáte. Účinnosť financií je najvyššia v agresívnom type modelu trhovej ekonomiky.
Význam financií - financie predurčujú prostredie v ktorom podnik podniká. V zabehnutých trhových ekonomikách by to malo byť, že všetky podnikateľské subjekty by mali mať vytvorené rovnaké legislatívne a ekonomické podmienky.
...
Hodnotenie (0x):