Registrácia | Prihlásiť

Referát: Zobrazenie jedla v umení - renesancia, barok, impresionizmus

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Umenie je tvorivá činnosť ľudí. Patrí k nemu architektúra, výtvarné umenie, literatúra, hudba, divadlo, tanec, film a fotografia. Pravek, antika boli pod vplyvom kultov a povier, stredovek /ranokresťanské, románske umenie, gotika/ pod vplyvom náboženstva. Postupne sa spod týchto vplyvov vymanilo /renesancia, barok, klasicizmus, romantizmus, realizmus/ a sústredilo sa na vyjadrenie skutočného sveta. Veľmi úzko súvisí s ostatnými javmi duchovného života spoločnosti /vedou, morálkou, technikou a pod./. Umenie má svoj historický vývin. Každý umelecký druh má svoje dejiny a teóriu. S umením sa stretávame na každom kroku. Je to architektúra domov na uliciach, upravené ulice vysadené stromy, kvety, pokosená tráva, úprava parkov, naaranžované výklady obchodov, vkusne oblečené a s citom nalíčené dievčatá. Obrazy a umelecké predmety doma. Umenie je pre naše potešenie, radosť a oku lahodiaca krása okolo nás.

Ranná renesancia
Sandro Botticelli
Vlastným menom Alessandro di Mariano Filipepi. Meno Botticelli "zdedil" po svojom učiteľovi, zlatníckom majstrovi. Žil stále vo Florencii, len 1481-82 v Ríme. Patril k skupine umelcov okolo medicejského dvora. Botticelli patril k najpopulárnejším renesančným umelcom 15. storočia. Usiloval sa o zvrúcnenie výrazu; naturalizmus quattrocenta, z ktorého vychádzal, prekonával trojitým spôsobom: zdôraznením kresby, idealizáciou postáv a obohacovaním obsahu. V dobe, kedy bola ideálom tučnejšia postava s dlhým krkom a plochým poprsím, vytvoril nový, idealizovaný typ ženy s úzkou tvárou, vysadlou bradou a smutnými, ďaleko od sebe položenými očami.
...
Hodnotenie (0x):