Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Estetika (skenované poznámky) - umenie, maliarstvo, sochárstvo, architektúra, telo, literatúra

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Kultúra
- protiklad prírody
- súhrn všetkých úsilí človeka spútať sa s prírodou a spracovať ju
- formy:
  1. predmetná: duchovná (umenie, tradície...), materiálna (predmety, nábytky...)
  2. oblastná: morálna (mravná, duchovná, materiálna, telesná), inštitucionálna (ľudová, populárna, zábavná), mediálna všedného dňa
- kalokagatia - vyrovnanosť tela a duše (starí gréci)

Estetika
začiatky - Platón (teória krásna), Aristoteles (umenie - definície, vplyvy)
Baumgarten - dielo Aristetika - zaviedol pojem estetika - veda o zákonitostiach, o krásne
...
Hodnotenie (0x):