Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Just in Time (JIT) - logistická technológia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Základnou témou mojej práce je vniesť čitateľovi komplexný pohľad, aké techniky sa využívajú v oblasti logistiky, výroby, v riadení kvality, výrobného manažmentu v priemysle. Tých metód je mnoho, ale chcel by som sa venovať aspoň jednej z nich, ktorá už preukázala svoje čaro a je úspešnou. Ide o metódu, ktorej počiatky siahajú z Japonska. Prečo práve Japonsko? Úspech Japonska vyplýva hlavne z pochopenia novej úlohy ľudí v podniku a z vývoja netradičných motivačných metód, ktorých aplikáciou v podnikovej praxi dokázali Japonci mnohonásobne zvýšiť produktivitu práce. Japonci prišli na to, že prosperitu a konkurencieschopnosť si podnik zaistí len v tom prípade, ak svoju výrobu premení na konkurenčnú výhodu a práve o to ide. Ďalším prístupom, uplatňovaným v japonskom priemysle je postup ovládnutia technológií a know-how. Japonci nevymýšľajú niečo, čo už bolo vymyslené, jednoducho to prevezmú a snažia sa to veľmi rýchlo vylepšiť. V tomto sú majstri. Významným úspechom Japonska bolo práve dosiahnutie hlbokých zmien v organizácii a riadení priemyselnej výroby a zaisteniu vysokej kvality úrovne kvality.
Japonsko vsadilo na začiatku svojho ťaženia na kvalitu. Potom nasledovala nová, a od západných vzorov, odlišná, výrobná filozofia Just-in-Time (metóda práve na čas), ktorú sa mnohokrát bezúspešne snažili kopírovať v ostatnom svete. JIT prinieslo zmenu myslenia vo všetkých oblastiach podnikania.
...
Hodnotenie (0x):