Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Obchodné podnikanie - podnikanie v Slovenskej republike

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Podnikanie v SR buď ako fyzická osoba alebo právnická osoba . Pre podnikanie na Slovensku je potrebné získať status živnostníka . V rámci podnikania ako fyzickej osoby - živnostník zapísaný v živnostenskom registri, podnikateľ ručí celým svojím majetkom. V rámci právnických osôb rozoznávame na Slovensku - verejná obch. spoločnosť, komanditná spoločnosť, s.r.o., akciová spoločnosť - líšia sa ručením a vkladmi spoločníkov.
Zákony týkajúce sa podnikania:
- Živnostenský zákon 455/1991 Zz.
- Obchodný zákonník /kódex, v aktuálnom znení má 775§/ 513/1991 Zz.
- Zákon o Obchodnom registri 530/2003 Zz.
- Občiansky zákonník 40/1964 Zz.
V praxi je veľký rozdiel, či uzatvoríme zmluvu podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Zmluvy uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka umožňujú chrániť subjekt, ktorý podpíše nevýhodnú zmluvu aspoň do určitej miery, t.j. ak sú na zmluve uvedené príslušné paragrafy Občianskeho zákonníka, je možné vyhlásiť zmluvu za neplatnú, pretože je v rozpore s dobrými mravmi.
Podnikanie je činnosť, ktorá je reprezentovaná vôľou dosiahnuť zisk. V živn. Zákone a v obchodnom zákonníku je podnikanie vymedzené ako činnosť, ktorá musí spĺňať 5 podmienok t.j. :
- podnikanie ako činnosť musí byť vykonávaná samostatne
- podnikanie musí byť vykonávané sústavne
- podnikanie je činnosť vykonávaná na vlastnú zodpovednosť
- podnikanie musí byť vykonávané pod určitým označením, určitým obchodným menom. Živnostník musí podľa zákona vždy vystupovať pod obchodným menom, ktoré tvorí jeho meno a priezvisko a to môže byť obohatené o 4 typy dodatkov, napr :
- vecný dodatok - napr. Juro Haluška - klampiar
- osobný dodatok - napr. Juro Haluška a syn
- fantazijný /vymyslený/ dodatok - napr. Juro Haluška - čarodejník
- kombinácia dodatkov - napr. Juro Haluška a syn-klampiar-čarodejník
...
Hodnotenie (0x):