Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Kalkulácie a rozpočty (prednáškay č.1 až č. 7)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. prednáška: Úvod, Základné pojmy
Riadenie nákladov si vyžaduje aj ich sledovanie z hľadiska vecného, tj. podľa výkonov. To je úlohou kalkulácií vlastných nákladov.
Kalkulácie nákladov a rozpočtovanie umožňujú konkrétnejšie stanoviť úlohy, lepšie sa rozhodovať, kontrolovať náklady, zabezpečiť racionálne hospodárenie s výrobnými faktormi podniku a odhaľovať rezervy pre znižovanie nákladov.

Kalkulovanie nákladov je činnosť, pomocou ktorej zisťujeme plánované alebo skutočné náklady a ostatné zložky ceny na kalkulačnú jednotku. Kalkulácia je výsledok kalkulovania, ktorý vyjadruje výšku nákladov resp. ďalších zložiek ceny na kalkulačnú jednotku.

Náklady predstavujú peňažné ocenenie spotreby a opotrebovania výrobných faktorov. Pri zostavovaní kalkulácií a rozpočtov treba náklady členiť predovšetkým z hľadiska:
- kalkulačného na priame a nepriame
- závislosti od objemu produkcie na variabilné a fixné

Kalkulačná jednotka

je určitý výkon vymedzený mernou jednotkou, na ktorý sa stanovujú náklady. Jednotlivé zložky nákladov predstavujú kalkulačné položky, ich štruktúra závisí od spôsobu zostavovania kalkulácie.
...
Hodnotenie (0x):