Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Finančná stránka podnikateľskej činnosti - pohyb peňažných prúdov, ktoré zabezpečujú:
- získavanie finančných zdrojov
- použitie získaných finančných zdrojov na nákup potrebných zložiek majetku - investičné projekty
- produktívne využívanie majetku podniku
- rozdeľovanie finančných výsledkov podnikateľskej činnosti (dividendová politika)

Vzťah podnikania a financovania je možno zhrnúť do týchto bodov:
- bez kapitálu nie je možné podnikať.
- cieľom podnikania je dosiahnutie rentability vloženého kapitálu.
- s činnosťou podniku je spojené finančné riziko - určitá strata alebo úplne premrhanie kapitálu.
- podnik je v spojení s finančným trhom.

Podnikateľ - riešenie rozhodovacích situácií typu:
- koľko mám vlastného kapitálu a kde ho najvýhodnejšie umiestniť,
- koľko kapitálu potrebujem na uvažované podnikateľské zámery, a aký sľubujú výnos,
- koľko kapitálu musí byť udržované v pohotovosti pre vyrovnanie očakávaného deficitu voľných
...
Hodnotenie (0x):