Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Súčasný vývoj nových technológií nám ponúka nekonečné množstvo možností ich využitia. Tieto prostriedky majú pre nás veľký význam. Ak ich dokážeme efektívne využiť, môžu nám výrazne uľahčiť prácu, ušetriť čas ako aj celkovú námahu.
V súčasnosti je najlepším zdrojom informácií Internet. V súvislosti s globálnou počítačovou sieťou Internet sa dnes stále častejšie hovorí aj o elektronickom obchodovaní (e-business). Elektronický obchod umožňuje prezentáciu firiem, produktov a služieb 24 hodín denne, počas celého roka a to pre obyvateľov na celom svete.
Rozmach elektronického obchodovania neovplyvňuje len samotné spôsoby podnikania, ale aj základné ekonomické pravidlá, ktoré platili v bežnom podnikaní. Nezáleží na veľkosti, či postavení firmy, na Internete dnes môže ľahko prezentovať svoje výrobky aj samotný podnikateľ a tak konkurovať gigantom, a to aj v celosvetovom meradle. Znižujú sa náklady na komunikáciu so zákazníkmi a partnermi, pričom jej kvalita a rýchlosť sa zvyšujú.
Prístup na Internet je na Slovensku drahý a ak uvážime slabé vedomie a uváženie v oblasti informačných technológií, medzery v trhovej ekonomike, monopolné podmienky v telekomunikáciách, ako aj slabú kúpyschopnosť nášho obyvateľstva, je u nás elektronický obchod v začiatkoch.
Zvyšujúca sa konkurencia núti spoločnosti hľadať nové formy priblíženia sa k zákazníkovi aj u nás. Elektronický obchod sa teda začína dostávať do povedomia našej verejnosti. Začínajú sa objavovať prvé riešenia zo Slovenska, ktoré majú ešte dlhý vývoj, k tomu sa pridáva aj legislatíva, ktorá pripravuje zákony o elektronickom podpise a elektronickom obchodovaní, ktoré môžu prispieť k jeho rozvoju.
Našou úlohou bude bližšie sa zoznámiť s jednou z možností využitia Internetu, spoznať elektronický obchod. Oboznámime sa so základnými poznatkami ako nakupovať a čo je k tomu potrebné.
...
Hodnotenie (0x):