Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Bolo by zaujímavé vedieť, aké asociácie sa ľuďom spájajú so slovom reklama, na čo v súvislosti s týmto slovom myslia jej tvorcovia, na čo jej zadávatelia a na čo spotrebitelia. Dôležité pre nás všetkých je vedieť, čo a za akých podmienok môžeme od reklamy čakať. Po zmene systému hospodárstva z plánovaného na trhové, po otvorení sa trhu veľkej konkurencii už nestačí len vyrábať efektívne a kvalitne. Je potrebné nájsť si pre svoje výrobky ten správny spôsob propagácie. Rozvinutý marketing sa stal alfou a omegou podnikania. Vráťme sa najskôr o niekoľko rokov späť. Náhly príchod reklamy medzi ľudí mal množstvo negatívnych reakcií. Prijímatelia reklamy sa tvárili, že ju k svojmu životu nepotrebujú, že ich otravuje a že sa ňou vôbec neriadia. Významnú úlohu vtedy zohrali novinári, ktorí našli v tomto novom „fenoméne“ čerstvú studnicu námetov a intenzívne z nej začali čerpať. Spotrebitelia jednoducho reklame nepriali. V takejto atmosfére začali pôsobiť reklamné agentúry a presviedčať potenciálnych zákazníkov, že k formujúcemu sa trhu nevyhnutne patrí aj reklama. Vyvrátili pochybnosti o mieste reklamy v našej spoločnosti - spotrebiteľom dali jednoznačne najavo, že zadávatelia a média to s ňou myslia vážne a potenciálnym zadávateľom reklamy názorne predviedli účinný prostriedok konkurenčného boja. Bol to práve príchod zahraničnej konkurencie, ktorý ešte viac urýchlil proces rozvoja reklamného trhu na Slovensku.
Reklama je silným fenoménom súčasnej doby. Stretneme sa s ňou všade, niekedy aj na miestach, kde by sme niečo také ako reklamu určite nehľadali. Médiá, ulice, úrady, školy, jedálne, vlaky, autobusy sú ňou preplnené. Mestom sa nedá prejsť bez toho, aby sme aspoň podvedome nejakú nezaznamenali. Cieľom reklamy je komercializovať produkt tak, aby ho poznalo čo najviac používateľov a aby si ho v obchode kúpili aj tí, čo ho nepotrebujú. Pôsobenie reklamy na ľudí je rôzne. Niektorí ľudia nakupujú jedine pod jej vplyvom, iní si zase výrobky, ktoré majú rozsiahlu reklamnú kampaň nikdy nekúpia. Niekde medzi tým je ale bežný spotrebiteľ a takých je na Slovensku väčšina.
...
Hodnotenie (0x):