Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Podniky musia sústavne riešiť otázky ich ďalšieho rozvoja. Hrozba konkurencie, príchodu nových výrobkov na trh, zmien spotrebných zvyklostí ich núti prehodnocovať existujúce portfólio aktivít. Zabezpečenie prežitia a udržanie konkurenčnej schopnosti vyžaduje stratégiu, ktorú Chandler definuje ako "stanovenie dlhodobých cieľov podniku, výber aktivít a alokáciu zdrojov, potrebných na ich dosiahnutie".
V rámci procesu tvorby stratégie musí podnik uskutočniť dôkladnú analýzu (diagnostiku) príležitostí a rizík okolia, ako aj interných možností a existujúcich zdrojov. Pomerne dlho bola dominantnou najmä externá diagnostika. Išlo najmä o určenie najperspektívnejších aktivít a najdôležitejších faktorov konkurencie, na ktoré sa mal podnik adaptovať. Podnik však môže aj meniť svoje okolie, môže rozvíjať svoje kompetencie a vnútorné zdroje, čím môže získať výhodu oproti konkurencii.
Semestrálna práca je pohľadom na vývoj strategického manažmentu od jeho vzniku až po súčasnosť. Mapuje vznik, teóriu, prax, modely a súčasné výskumy v oblasti strategického manažmentu.
...
Hodnotenie (0x):