Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Témou našej seminárnej práce je krajina Rakúsko z hľadiska trhu práce a politiky zamestnanosti.
Cieľom práce bolo opísať a charakterizovať rakúsky trh práce, jeho špecifiká, segmentáciu, práva, zákony na trhu práce, politiku zamestnanosti, pracovné podmienky, nezamestnanosť, flexibilitu trhu práce, ale aj medzinárodnú mobilitu a rozvojovú spoluprácu, ktorej cieľom je znižovanie nerovnosti medzi chudobou a bohatstvom, zaistenie mieru a udržanie prirodzeného životného prostredia
V jednej časti kapitoly sa opisuje prístup na trh práce pre pracovníkov z členských krajín EÚ a pracovné povolenia, ktoré musia pracovníci získať, ak chcú v danej krajine pracovať. Obsahom tretej kapitoly je inštitucionálne zabezpečenie rakúskeho trhu práce, prostredníctvom akých ministerstiev a servisov je zabezpečovaná rakúska politika. Jednou z najdôležitejších častí práce je politika zamestnanosti, ktorá okrem teoretických informácii obsahuje štatistické informácie a údaje o miere zamestnanosti mužov, žien, údaje o celkovej miere zamestnanosti nielen na celom území Rakúska, ale aj v jeho jednotlivých častiach a pracovných odvetviach. Jednotlivé štatistické údaje sú doplnené tabuľkami a grafmi. Piata kapitola obsahuje informácie o vývoji nezamestnanosti mužov, žien od roku 2005 po rok 2007 a vývoj nezamestnanosti v rámci absolventov vysokých škôl. Obsahom šiestej kapitoly je flexibilita pracovnej sily, flexibilita celkového trhu práce a jeho teritoriálna mobilita. Posledná kapitola obsahuje informácie o rozvojovej spolupráci Rakúska.
...
Hodnotenie (0x):