Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
V súvislosti s transformačným procesom a vytváraním systémových predpokladov pre jeho úspešný priebeh sa tak do teórie spoločenských vied (predovšetkým ekonomických a právnych) ako aj do dokumentov praktickej politiky dostávajú niektoré, v minulosti menej frekventované kategórie a pojmy. Medzi takéto možno zaradiť aj pojem „verejná správa“.
Rozmanitosť jeho interpretácie vyplýva predovšetkým z faktu, že ho využívajú rôzne vedné disciplíny, rôzne subjekty politického systému rovnako ako štátna administratíva.
Právne vedy zaraďujú tento pojem do širokej kategórie ľudských práv a slobôd. Chápu ho ako realizáciu práva občanov podieľať sa na správe verejných vecí. O dosiahnutom stupni realizácie tohoto práva v štáte svedčí jeho zakotvenie v ústave a na ňu nadväzujúcich zákonoch. V Ústave SR článku 30 je zakotvené: „Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov“. V treťom oddieli druhej hlavy Ústavy SR sú ďalej konkretizované formy účasti občanov na správe verejných vecí. Ďalším, nemenej významným indikátorom úrovne realizácie tohoto práva je jeho praktická realizácia, najmä z pohľadu podielu demokratickej konštituovaných a fungujúcich inštitúcií (samospráv).
...
Hodnotenie (0x):