Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Suicidalita - všetky psychické sily a funkcie, ktoré smerujú k sebazničeniu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Suicidalita - aspekty témy
Suicidalita:
- ako téma náboženstva, filozofie, zákonodarstva, napr. „hriech“, diskusia: „slobodne zvolená smrť“, zákaz alebo povinnosť
- ako téma medicíny
- ako téma psychiatrie
- ako téma hlbinnej psychológie/psychoanalýzy (problém agresie, narcizmu, interakcie, zaistenia objektu)
- ako téma teórie učenia (kognitívne-behaviorálnej terapie)
- ako téma epidemiológie
- ako téma neurobiologického výskumu („psychobiológia suicidality“)

Suicidálne konanie a jeho definícia
Sucídium
- Sebou spôsobené seba poškodzujúce konanie
- Cieľ: byť mŕtvy, intenzívne prianie smrti
- Vie, očakáva,verí, že s touto metódou je cieľ dosiahnuteľný
- Výsledok konania: smrť

Suicidálny pokus
- Sebou spôsobené seba poškodzujúce konanie
- Cieľ: byť mŕtvy, intenzívne prianie smrti
- Vie, očakáva,verí, že s touto metódou je cieľ dosiahnuteľný
- Výsledok konania: prežitie

Parasuicidálne konanie
- Sebou spôsobené seba poškodzujúce konanie
- Cieľ: niečo ovplyvniť, zmeniť, veľký komunikačný význam ("Apel")
- Vie, očakáva,verí, že konanie nebude viesť k smrti
- Výsledok konania: cieľ, o ktorý usiluje dosiahne alebo nedosiahne, konajúci prežije.
...
Hodnotenie (0x):