Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Etika ako taká, zohrávala, zohráva a aj bude zohrávať významnú úlohu v živote ľudí i celej spoločnosti, nevynímajúc marketing a ani iné odvetvia ekonómie, či hospodárstva.
Spolu s vývinom spoločnosti sa vyvíjali aj základné etické princípy v živote človeka. Etika je komplikovaný spoločenský jav zasahujúci do všetkých oblastí ľudského života. Bez etiky, úcty k človeku a rešpektovania jeho základných práv, nemožno očakávať úspech ani v hospodárskom živote.
Rozhodujúcim faktorom podnikateľského úspechu, ako aj základnou filozofiou podniku sa stal marketingový systém. S cieľom budúceho úspechu ho vytvárajú tak veľké, ako aj malé podniky.
V marketingu ide o prácu s ľuďmi o získanie a udržanie si ich dôvery. Na základe prístupu k verejnosti, ktorý si firma zvolí, môže získať, ale naopak aj stratiť podstatnú časť zákazníkov.
Keďže zákazníci sú nástrojom, ktorý ovplyvňuje hlavný cieľ firmy, teda ziskovosť, podnik by mal dbať o ich spokojnosť. Spokojnosť zákazníkov môže spoločnosť zabezpečiť najmä etickým prístupom, ktorý by mal byť samozrejmosťou, nielen v podnikaní, ale aj v živote.
...
Hodnotenie (0x):