Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Latinčina, latinské slovíčka a slovné spojenia používané v spojitosti s právom

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. a fortiori - podľa presvedčivejšieho dôkazu
2. a posteriori - spätne na základe poznania
3. a priori - vopred (bez poznania)
4. ab antiquo - od počiatku, od dávna
5. ab incunabulis - od počiatkov
6. ab incunabulo - od počiatku
7. ab initio nullum-semper nullum - od počiatku žiaden-navždy žiaden
8. ab intestato - dediť bez závetu
9. accessio cedit rei principali - vedľajšia vec ustupuje veci hlavnej
10. accidentalia negotii - vedľajšie (prvky) právneho úkonu
11. actio bonae fidei - žaloba podaná v poctivom úmysle
12. actio certae rei - žaloba na určitú vec
13. actio communi dividundo - žaloba na rozdelenie spoločného majetku
14. actio doli - žaloba z podvodu
15. actio empti - žaloba kupujúceho proti predávajúcemu
16. actio facti - žaloba na jednotlivý skutok
17. actio familiae ercisundae - žaloba na rozdelenie rodinného majetku
18. actio furti - žaloba z krádeže
19. actio in factum concepta - žaloba osnovaná na faktickú situáciu
20. actio in personam - osobná žaloba
21. actio perpetua - trvalá žaloba
22. actio poenalis - žaloba na pokutu
23. actio prima - prvá žaloba
24. actio secunda - druhá žaloba
25. actio stricti iuris - žaloba prísneho práva
26. actio temporalis - dočasná žaloba
27. actio ultima - posledná žaloba
28. actiones certae - isté žaloby
29. actiones civiles - občianske žaloby
30. actiones in personam - osobné žaloby
...
Hodnotenie (0x):