Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Počitačové infiltrácie a vírusy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Počítačové infiltrácie predstavujú fenomén, ktorý býva (často z komerčných dôvodov) zveličovaný, alebo naopak je zľahčovaný. Niekoho trápi, prečo veci ako počítačové vírusy vôbec niekto programuje, iného trápi ako sa voči ním môže chrániť. V každom prípade ide o fenomén, ktorého existencia sa nedá prehliadnuť. K dnešnému dňu je známych niekoľko desiatok tisíc rôznych vírusov, trójskych koňov a ďalších druhov infiltrácií. Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti operačných systémov (od MSDOS cez Windows 3.x po Windows 9x/NT/2000) a tiež vzhľadom na zmeny v prevažujúcom spôsobe výmeny dát medzi výrobcami software a používateľmi resp. medzi nimi navzájom (od diskiet k CD-ROM a Internetu) dochádza v tejto oblasti k postupnému vývoju a dnes sa popri klasických počítačových vírusoch (Boot a DOS súborové vírusy, ktoré prevládali v polovičke 90.rokov) stretávame najmä s makrovírusmi a skriptovými vírusmi, často vybavenými schopnosťou šírenia cez rôzne komunikačné kanály, ako napr. E-mail, IRC a podobne. Napriek tomu, že s počítačovými vírusmi a inými infiltráciami sa môžeme stretnúť aj u platforiem Amiga a Macintosh (u platforiem UNIX takmer vôbec), platforma Microsoft Windows spolu s ďalšími aplikáciami tejto firmy (Microsoft Word, Excel a Outlook) je dnes vzhľadom na svoje masové rozšírenie, odborné zázemie ich používateľov ako aj slabú bezpečnosť týchto produktov (znásobenú silnými možnosťami na tvorbu vírusov) živnou pôdou drvivej väčšiny počítačových infiltrácií.
Hodnotenie (0x):