Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Evidencia skladových zásob firmy Bonbon (databázové systémy)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Firma BONBON má centrálu v Bratislave a predmetom jej činnosti je nákup a distribúcia rôznych druhov sladkosti. Keďže nakupuje iba vysoko kvalitné výrobky, je o ne veľký záujem a preto sa vedenie rozhodlo vybudovať informačný systém zameraný na evidenciu dodávateľov, rozvážačov a objednávok.

Zákazník si môže objednať viacero druhov sladkosti. Na objednávke uvedie, o akú sladkost má záujem, prípadne ak mu je nejaký šofér sympatický, môže taktiež požiadať o dovoz konkrétneho šoféra. Na jednu objednávku je možné objednať viacero druhov sladkosti. Vo firme majú viacero druhov dopravných prostriedkov, pričom k jednému dopravnému prostriedku je možné priradiť iba jedného vodiča. Firma si vedie kompletnú databázu informácií o zákazníkoch, dodávateľoch (adresa, telefón a pod.) ako aj o rôznych druhoch sladkosti.

Tento projekt vznikol ako záverečná práca z predmetu Databázové systémy a dátové sklady. Pri tvorbe projektu bolo mojím zámerom vytvoriť databázový systém konkrétnej firmy zaoberajúcej sa nakupom a distribuciou sladkosti „Bonbon“. Projekt zachytáva jednotlivé fázy vývoja relačného databázového systému. Prehodnocujú sa požiadavky používateľov, navrhujú sa jednotlivé časti databázy, ktoré sa normalizujú. Nakoniec sa vytvoria jednotlivé tabuľky, ktoré sa naplnia konkrétnymi údajmi a nakoniec sa vytvoria potrebné dotazy.
...
Hodnotenie (0x):