Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Galaxie - veľké hviezdne sústavy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Galaxia je obrovský zhluk prachu, plynu a hviezd. Vznikla po zrodení vesmíru a odvtedy, čo jej obsah drží pospolu gravitácia, putuje neustále vesmírom.
Jadrá galaxií ( galaktické disky ) sú tvorené hviezdami, plynom a medzihviezdnym prachom, niektoré galaxie však majú v galaktickom disku aj čiernu dieru.Všetky galaxie majú spoločné črty a to hviezdy, plyn a prach.
Galaxie sa združujú do kôp (ktoré obsahujú až niekoľko tisíc galaxií). Kopy sú skupiny galaxií a hviezd. Mliečna cesta, patrí do malej kopy nazývanej Miestna skupina galaxií. Patrí do nej približne 30 galaxií. Kopy sa združujú do superkôp. Superkopy sú obrovské skupiny galaxií a kôp galaxií. Jedna superkopa obsahuje aj 20 000 galaxií. Existujú ešte dalšie skupiny galaxií, napr.:
Hypergalaxia-galaxia ( najčastejšie obria ) obklopená trpaslicími galaxiami.
Stephanov kvintet-hniezdo galaxií.
Mrak galaxií-skupina skupín galaxií.
Galaxie sa líšia veľkostou. Najmenšie obsahujú asi 100 000 hviezd, ale najväčšie obsahujú 3000-4000 miliárd hviezd.
Jestvuje široké spektrum ich tvarov. Edwin Hubble zaviedol rozdelenie jdnotlivých typov galaxií podľa ich vzhľadu ( Hubblova morfologická klasifikácia ). Postupne vzniklo viacero ďalších triedení, ale všeobecne ja Hubblova klasifikácia prijímaná ako jednoduchá a dômyselná.
...
Hodnotenie (0x):