Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Latinčina/Latinský jazyk - vety - preklad (Štyri lekcie)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Causa. - Príčina, spor, právna vec.
Contra regulam. - Proti pravidlu.
In contumaciam. - Na vzdor.
Per invidiam. - Cez nenávisť.
Ad advocatum. - K advokátovi.
Extra locum. - Mimo miesta (poradia).
Contra civem. - Proti občanovi.
Ad ignem. - K ohňu.
Secundum naturam. - Podľa prírody.
Sub finem. - Pod hranicu. (= akuz. sg., nie pod hranicou, teda v zmysle únosnú hranicu)
Panem et circenses. - Chlieb a hry.
Per epistulam. - Prostredníctvom listu.
Per nuntium. - Prostredníctvom posla.
Ante caedem. - Pred vraždou.
Inter muros. - Medzi múrmi (stenami).
Apud fiscum. - Pri pokladnici. Do pokladnice.
Vacat. - Je prázdny. Chýba.
Iubent. - Rozkazujú.
...
Hodnotenie (0x):