Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Základy programového vybavenia: Assembler - jazyk plný výziev

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Assembler - jazyk plný výziev

Pre mnohých z nás možno neznámy termín, pre pár jedincov však snáď ten najkrajší programovací jazyk na svete - assembler. Čo sa pod týmto slovkom skrýva? Možno sa to zdá prehnané, no sú to nekonečné diaľavy neobmedzených možností. A špecifikum? Program v assembleri (presnejšie jeho preklad v strojovom kóde) vykonáva priamo procesor. Z toho vyplývajú aj jeho základné vlastnosti:
- rýchlosť zapríčinená priamym vykonávaním príkazov,
- neobmedzenosť, veď programujeme priamo procesor - kto nám bude stáť v ceste?
- komplikovanosť, keďže procesor pozná obmedzený počet čiastkových príkazov, až poskladaním veľkého množstva takýchto príkazov získame žiadaný program.
Assembler je materským jazykom procesora. Procesor rozumie assembleru vo forme postupnosti núl a jednotiek. Tejto forme hovoríme strojový kód (anglicky machine code). Pretože tvoriť programy priamo v niektorej z číselných sústav (binárnej, dekadickej, hexadecimálnej) by bolo náročné, zaviedla sa jednoduchšia forma zápisu. Nazývame ju symbolicky zápis inštrukcii. Z nasledujúcej tabuľky sa môžete dozvedieť akým číslom niektorej z číselných sústav sa dá nahradiť daná inštrukcia.
...
Hodnotenie (0x):