Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Profesor Martin Palkovič - osobnosť, ktorá ovplyvnila dejiny Trnavy a Trnavskej univerzity

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V tejto práci som mala za úlohu spracovať jednu z historických osobností, ktoré akokoľvek ovplyvnili dejiny Trnavy a Trnavskej univerzity. Vybrala som si Profesora Martina Palkoviča, ktorý si ako Slovák vydobyl v tom čase úctyhodné postavenie a svojou činnosťou inšpiroval a ovplyvnil určite veľa svojich študentov i celú vtedajšiu spoločnosť. A j keď sa nám z jeho diela veľa nezachovalo, výsledky jeho práce sa aj prostredníctvom práce jeho študentov určite dochovali dodnes.
...
Martin Palkovič, Martinus Palkouich sa narodil 4. októbra 1606 v Chtelnici, čo je obec na okraji Malých Karpát, asi 20 km vzdialená od Trnavy. Pochádzal z roľníckej a nie zo šľachtickej rodiny, ako by sa mohol niekto na základe jeho nadobudnutého postavenia domnievať. Vo svojej rodnej obci pravdepodobne získal základné školské vzdelanie a ďalej nastúpil na rétorskú školu v Trnave. Po jej skončení vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a roku 1625 študoval v rakúskom meste Leoben, kde absolvoval noviciát. Už od mladosti vynikal túžbou po vzdelaní a postupne sa zdokonaľoval vo viacerých odboroch. Študoval na kolégiu v Trnave, filozofiu a teológiu na univerzite vo Viedni, kde sa stal magistrom filozofie a slobodných umení, až napokon obhájil roku 1636 doktorát z filozofie a slobodných umení. Sám ovládal okrem rodnej slovenčiny aj latinčinu a nemčinu, čo bolo pre dosiahnutie jeho vzdelania v tej dobe nevyhnutnosťou, maďarčinu len málo a tiež hebrejčinu, ktorú spolu s filozofiou dochádzal prednášať na univerzitu do Viedne.
...
Hodnotenie (0x):